Заповед на Кмета: Защитна маска на закритите обществени места!

ЗАПОВЕД
№ 431/23.06.2020 г.
На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД-01-354/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

I.Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Доспат, считано от 23 юни 2020 г. до 30 юни 2020 г:
1.Преустановяват се присъствените учебните занятия в училищата, центровете за подкрепа и личностно развитие и специализираните обслужващи звена в системата на предучилищното и училищното образование. Изключение от забраната се допуска по отношение на:
а) присъствието на деца и ученици на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по приключване на учебната 2019/2020 г. и за подготовката на учебната 2020/2021 учебна г., когато тези дейности е невъзможно да се организират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие.В тези случаи директорът на съответната институция създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.
б) присъствието на деца и ученици за осъществяването на дейности за подкрепа на личностно развитие.
2.Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи,на открито и закрито могат да се провеждат в присъствието на публика,при заетост на местата до 50% от общия им капацитет,при настаняване на зрителите,най-малко през 1 седалка при спазване на дистанция1,5 м.
3.Конгресно-конферентни мероприятия,семинари,изложения могат да се провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет.
4.Културно-развлекателни мероприятия/театри, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото и музикалното изкуство при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и открито/в т.ч. читалища,детски комплекси,културни домове,младежки центрове,училищни салони и зали/.
5.Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство,покриващо носа и устата/в т.ч.кърпа,шал,шлем и др./на всички закрити обществени места/лечебни заведения,аптеки,обществен транспорт,търговски обекти и др./ е задължително.Изключение от задължението за носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство,покриващо носа и устата/в т.ч.кърпа,шал,шлем и др./ се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейни заведения.
6.Дейностите,които не са преустановени или забранени с тази заповед,се провеждат при спазване на всички въведени противоепидемични мерки..

Заповедта да се изпрати на кметовете на населени места, кметския наместник и се качи на сайта на общината за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта е на Общинския кризисен щаб и органите на МВР.

ИНЖ.ЕЛИН РАДЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ

Заповед

(Visited 303 times, 1 visits today)
Author: Vestnik Dospat

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *