С 21 263-ма души се е стопило населението на област Смолян в рамките на последните 10 години

С 21 263-ма души се е стопило населението на област Смолян в рамките на последните 10 години.
Демографската картина в региона показва, че населението намалява и застарява, намалява абсолютният брой на живородените, намалява броят на умрелите лица, както и коефициентът на обща смъртност, увеличава се броят на изселените и заселените. Нараства броят на сключените граждански бракове. Намалява броят на бракоразводите, отчитат от Националната статистика за 2019-та година.
Към 31 декември 2019 г. населението на област Смолян е 103 532 души, което представлява 1.5% от населението на страната и нарежда областта на 27 място, като след нея е само област Видин. В сравнение с 2018 г. населението на областта е намаляло с 1 889 души, или с 1.8%. През 2009 година населението на областта е било 124 795 души.
В градовете живеят 58 401, или 56.4%, а в селата – 45 131, или 43.6% от населението на областта. За страната процентите са съответно 73.7 и 26.3.
Към края на 2019 г. жителите на област Смолян живеят в 240 населени места, от които 8 са градове и 232 – села.
Към края на миналата година населените места без население са 8. Най-голям брой те са в община Смолян.
В 89, или в 37.1% от населените места, живеят под 50 души.
С население над 5 хил. души са четири града в областта и в тях живее 43.0% от населението.
Източник: http://www.24smolian.com/2020/04/21-263-10.html

(Visited 144 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat