Всички автобусни линии от общинските,областните и републиканските транспортни схеми,възложени на автобусните превозвачи „ЕТ БУЛКОМ – ЛИЛКО КЕХАЙОВ“,“РОЛИ – 60 „ ЕООД,“ЕРЕА ТРАНС“ЕООД да не се изпълняват, считано от 23.03.2020г. до края на обявения срок на извънредното положение.

ЗАПОВЕД
№ А-184/23.03.2020 г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка с писмо №10-03-43/20.03.2020 г. на министъра на транспорта ,информационните технологии и съобщенията за преразглеждане на възложените превози на пътници от републиканските ,областните и общинските транспортни схеми във връзка с обявеното извънредно положение, искане с вх.№ИОС-03-49/20.03.2020 г. на управителя на „РОЛИ 60“ЕООД, ,искане с вх.№ИОС – 03-48/19.03.2020 г.от управителя на ЕТ“БУЛКОМ- Лилко Кехайов“,заявление от „ЕРЕА ТРАНС“ ЕООД С ВХ.№ИОС -03-50/20.03.2020 г. и становище на ОбщКЩ – Доспат

НАРЕЖДАМ:

1.Отменям Заповед №А-182/20.03.2020 г.
2.Всички автобусни линии от общинските, областните и републиканските транспортни схеми, възложени на автобусните превозвачи „ЕТ БУЛКОМ – ЛИЛКО КЕХАЙОВ“,“РОЛИ – 60 „ ЕООД,“ЕРЕА ТРАНС“ЕООД да не се изпълняват, считано от 23.03.2020г. до края на обявения срок на извънредното положение.

Препис от настоящата заповед да се изпрати на ПУ-Доспат за осъществяване на контрол ,на превозвача за изпълнение и да бъде оповестена на населението за сведение.

Контрол по изпълнението на заповедта се възлага на Красимир Горов – председател на Общинския кризисен щаб.

ИНЖ. ЕЛИН РАДЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ

СКАНИРАНА ЗАПОВЕД

(Visited 706 times, 1 visits today)

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *