КМЕТЪТ ОПРЕДЕЛИ ВЕЧЕРЕН ЧАС И ДОПЪЛНИТЕЛНО МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЛИЦА ПОД КАРАНТИНА

З А П О В Е Д

№ А-181 /19.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и заповед № ОС-04-02-99/19.03.2020 г. на Областния управител на област Смолян,

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Считано от 19.03.2020г. се въвежда вечерен час на територията на община Доспат от 22.00 ч. до 6.00 ч. Вечерния час не важи за работещите на смени, лицата отиващи и връщащи се от работа, и лицата нуждаещи се от медицинска помощ.
  2. Денонощен телефон за сигнали от населението е телефона на дежурни но съвет: 0894438135, който е обявен от Общинския кризисен щаб на 16.03.2020г. Сигнали могат да се подават и на следните телефони:

Тел. 0893 349 034 – Красимир Горов, председател на Общински кризисен щаб;
Тел. 0895 532 700 – инж. Веселин Калфов, Секретар на Община Доспат и член на Общински кризисен щаб.

  1. Определям сградата на бившето Начално училище в гр. Доспат, находящо се на ул. Първи Май №5 , като допълнително място за настаняване на лица под карантина, които не могат да спазват домашна карантина.
  2. Определям Светлин Красенов – член на Областния кризисен щаб за лице, което считано от 20.032020г. :

– Докладва ежедневно до 10,00 ч. на Областния съвет по сигурност за лицата завърнали се от чужбина и за поставените под домашна карантина.

– Да представя ежедневна актуална информация на Окръжна прокуратура за всички предприети мерки на територията на общ. Доспат, от Общински кризисен щаб, в съответствие с Разпореждане от 19.03.2020 г. на Окръжния прокурор Станчо Станчев.

 Заповедта да се сведе до знанието на населението на общ. Доспат и всички ФЛ и ЮЛ за сведение и изпълнение, чрез публикуване на сайта на общината и разлепване на подходящи места на територията на всички населени места от общ. Доспат.

 

Контрол по настоящата заповед възлагам на Председателя на Общинския кризисен щаб.

Инж. Елин Радев

Кмет на Община Доспат

 

ВК/СС

 

СКАНИРАНА ЗАПОВЕД

http://dospat.bg/Libraries/20-03-2020/A-181.sflb.ashx

(Visited 1 654 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat