212 български лични документи ще бъдат връчвани на 19, 20 и 21 февруари…На 20 и 21 е и вторият прием на заявления за жителите на Община Доспат

При проведения изнесен прием за подаване за заявления за български лични документи на 06 и 07 февруари в гр.Доспат са приети заявления за издаване на 212 български лични документи, от които 118 лични карти, 64 паспорта и 30 свидетелства за управление на МПС. Наблюдава се увеличен прием на заявления за издаване на български лични документи, като през миналата седмица са приети заявления за издаване на 1004 документи, което е с 214 повече от предходната седмица.

Поради повишения интерес и активност от страна на гражданите е организиран изнесен прием на заявления за издаване на български лични документи в гр.Доспат, който ще се проведе на 20.02.2020г. и на 21.02.2020г. В ОДМВР Смолян. Същевременно е създадена организация за ускорено издаване на българските лични документи по заявленията, подадени на 06 и 07.02.2020г. На 19, 20 и 21 февруари, гражданите ще могат да получат издадените си лични документи в Участък полиция – Доспат. След тези дати, всеки може да получи документите си за самоличност в РУ-Девин.

Приканваме гражданите да се възползват от създадените възможности за подаване на заявления в различите общини, като така ще спестят време и нерви от чакане на опашки, закъснели или провалени летни пътувания и почивки, което неминуемо ще се случи, ако се изчаква последния възможен срок за подмяната на личните документи.

(Visited 192 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat