90 години от основаването на училището в село Късак

На 1-ви ноември в село Късак отбелязаха Денят на народните будители, който бе посветен на делото на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.
На днешния ден училището отбелязва и  90 години от основаването си, съобщи Румяна Узунова, директор на ОУ „Христо Ботев“.

Дълголетието на училището е основание за празник, още повече когато то се съчетава с ден като днешния, но също така основание за гордост са 90 години последователност и всеотдайност към децата на с. Късак. В продължение на всички тези години учениците и учителите са писали историята на училището. История, изпълнена с вярност към възрожденските идеали на Ботев и стремеж към родолюбие и уважение към традициите. История изпълнена със себеотдаване към знанието, науката и културата.
Началото на учебното дело в село Късак е поставено в далечната 1929 г.- няколко години след основаването на селото. Първият и единствен учител е Иван Ватев от София. През годините различни сгради са приютявали учениците. Сегашното здание на училището е построено през 1975 г. със съдействието на общината и тогавашната директорка Мария Каменова. Първата местна учителка е Славка Ефтимова, която през 1978 г. става директор на училището. През класните стаи на училището са преминали много ученици, които от основаването му до днес са завършили начално и основно образование, близо 100 от тях имат завършено висше образование. Около 40 са местните учители, които с любов и търпение са помагали и помагат на учениците в овладяването на знанията и ги предизвикват да вярват и преследват мечтите си. С цялата си дейност училището като институция се стреми да осигурява по- добро бъдеще за учениците и техните семейства.
Цитирани бяха думите на Елин Пелин, че „До знанието не се достига случайно, то трябва да се дири с усърдие и жар“. От селското школо заявиха, че продължават да го дирят непрестанно…..
Много патриотични песни и стихове представиха учениците, изнесоха Урок по родолюбие за живота и делото на българските просветители, книжовници и борци за национално освобождение. Малките ученици представиха възстановка на Седянка от миналото, като проследиха историята и събитията на училището през годините по забавен, интересен и увлекателен начин. Гости на тържеството бяха родители, бивши възпитаници на училището и общественици.
Директорът на училището Румяна Узунова поздрави учителската колегия, като им пожела много здраве, съзидателен и творчески дух, търпеливо и ежедневно себеотдаване, което е необходимо за трудния, но хуманен път по който са поели. Да не спират да будят съзнанието на младото поколение, за това какво е наследство, за това какво носим като история, духовност и традиция. На учениците пожела да са добри хора, да успяват със знания и умения във всяко поприще.

В училището бе обявен конкурс за рисунка ,”Из живота на моето училище” и за макет „Моето родно училище”, изявилите получиха награди.

(Visited 288 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat