Недко Хаджиев е кметът на с. Црънча

Общинска избирателна комисия Доспат


РЕШЕНИЕ
№ 90-МИ
Доспат, 28.10.2019

ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО НА ЦРЪНЧА НА 27.10.2019 г.

Общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК на територията на община Доспат

Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦРЪНЧА

Община Доспат

Област СМОЛЯН

 

НЕДКО АЛЕНОВ ХАДЖИЕВ

ЕГН ***********

издигнат от КОАЛИЦИЯ „БСП за БЪЛГАРИЯ”,

получил 173 действителни гласове.

(Visited 848 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat