РИОСВ – Смолян ще се включи в кампанията „Да изчистим България заeдно“

С почистване и превозване на капачки РИОСВ – Смолян ще се включи винициативата на bTV „Да изчистим България заeдно“.  В деня на почистването, който тази година ще се проведе на 14 септември, експерти от РИОСВ – Смолян ще почистят района на ЗМ „Рожен“. Събраните по време на почистването пластмасовите капачкище бъдат прибавени към количествата, които граждани от цялата област събират и предават в метално сърце, намиращо се пред сградата на инспекцията. До края на септември събраните пластмасови капачки ще бъдат превозени и предадени в помощ на националната кампания „Капачки за бъдеще“, която екоинспекцията, клуб „Милосърдие“ към „Професионалната гимназия за техника и технологии”, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Смолян и хиляди граждани от областта подпомагат.

Като партньор на кампаниятаМинистерството на околната среда и водите (МОСВ)предостави 2000 чували и 4100 ръкавици, които РИОСВ – Смолян ще раздаде на всички общини в териториалния обхват на инспекцията.

По традиция за насърчаване на общините в организирането на почиствания в рамките на кампанията те ще бъдат освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци.

(Visited 16 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat